Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:PLAK |
Lokacija:Novomoskovsk, Ruska Federacija
ID igrača:591.471
Unique ID:STEAM_0:1:56200952
Steam Community:76561198072667633
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 9 sati (Ukupno: 279 konektovanja)
Provedeno vreme:65 dana 07:03:41 sati
Prosečan ping:106,00ms (Latency: 53,00ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 44d 18:39h 3.302 puta 44% 3,58
Counter-Terrorist 17d 08:48h 1.855 puta 25% 3,70
Spectator 2d 15:19h 2.349 puta 31% 5,00
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 34d 19:10h 1.197 puta 46% 3,46
idf 10d 23:04h 608 puta 24% 3,50
phoenix 9d 13:34h 427 puta 17% 3,95
fbi 6d 18:36h 345 puta 13% 4,00
sas 0d 03:10h 5 puta 0% 3,55
anarchist 0d 00:05h 2 puta 0% 3,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 28.861 puta 28.861
Kill Assist 23.568 puta 23.568
All Counter-Terrorists eliminated 9.868 puta 19.736
Double Kill (2 kills) 7.049 puta 7.049
Triple Kill (3 kills) 5.151 puta 10.302
Pick up the Bomb 4.678 puta 9.356
Terrorists bombed the target 4.313 puta 21.565
Most Valuable Player 3.965 puta 3.965
All Terrorists eliminated 3.389 puta 6.778
Domination (4 kills) 3.321 puta 9.963
Drop the Bomb 2.526 puta -5.052
Rampage (5 kills) 2.003 puta 8.012
Plant the Bomb 1.836 puta 18.360
Mega Kill (6 kills) 1.312 puta 6.560
Ownage (7 kills) 755 puta 4.530
Ultra Kill (8 kills) 463 puta 3.241
God Like (12 kills) 376 puta 4.136
Counter-Terrorists defused the bomb 356 puta 1.780
Killing Spree (9 kills) 324 puta 2.592
Monster Kill (10 kills) 221 puta 1.989
Unstoppable (11 kills) 130 puta 1.300
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 105 puta 0
Defuse the Bomb 67 puta 670

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_dust2 64d 20:07h 91.903 100% 25.342 3,63 29.968 100% 33% 23.970
de_mirage 0d 06:34h 344 0% 107 3,21 86 0% 25% 68
de_nuke 0d 01:05h 46 0% 19 2,42 6 0% 13% 10
cs_office 0d 00:05h 3 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 35.760 39% 6.211 25% 4.644 16% 13%
AK47 AK-47 1,00 29.662 32% 5.802 24% 15.109 51% 51%
SG556 SG 553 1,00 10.512 12% 1.446 6% 5.124 17% 49%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 4.566 5% 622 3% 1.949 7% 43%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2.746 3% 399 2% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 2.025 2% 217 1% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 1.799 2% 146 1% 1.095 4% 61%
M4A1 M4A4 1,00 1.240 1% 2.418 10% 503 2% 41%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 761 1% 2.700 11% 335 1% 44%
NEGEV Negev 1,00 727 1% 204 1% 230 1% 32%
P250 P250 1,50 540 1% 85 0% 305 1% 56%
M249 M249 1,00 195 0% 20 0% 94 0% 48%
MAG7 MAG-7 1,30 169 0% 16 0% 98 0% 58%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 151 0% 10 0% 4 0% 3%
SSG08 SSG 08 1,10 109 0% 616 3% 56 0% 51%
AUG AUG 1,00 95 0% 1.326 5% 31 0% 33%
CZ75A CZ75A 1,30 84 0% 14 0% 38 0% 45%
KNIFE Knife 3,00 74 0% 34 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 41 0% 3 0% 26 0% 63%
P90 P90 1,20 19 0% 234 1% 3 0% 16%
GALILAR Galil AR 1,10 10 0% 18 0% 5 0% 50%
NOVA Nova 1,30 7 0% 1 0% 4 0% 57%
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 5 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 5 0% 13 0% 1 0% 20%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 4 0% 2 0% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1,40 3 0% 17 0% 1 0% 33%
FAMAS FAMAS 1,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 2 0% - 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 2 0% 6 0% 1 0% 50%
HKP2000 P2000 1,40 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 87.185 8.7 78.8 12.5
AWP 48.602 10.1 76.3 13.6
SG556 31.173 9.1 78.5 12.4
DEAGLE 10.168 7.2 81.5 11.2
M4A1 6.737 7.7 79.6 12.7
FIVESEVEN 4.266 6.3 83.2 10.5
NEGEV 3.325 13.5 69.1 17.4
P250 1.374 5.5 85.4 9.2
MAG7 772 6.1 83.9 10.0
M249 768 10.5 73.7 15.8
AUG 283 7.4 75.6 17.0
SSG08 235 9.8 74.5 15.7
TEC9 94 1.1 86.2 12.8
P90 78 12.8 75.6 11.5
GALILAR 47 2.1 80.9 17.0
NOVA 20 5.0 90.0 5.0
GLOCK 11 0.0 100.0 0.0
FAMAS 9 0.0 88.9 11.1
BIZON 4 0.0 100.0 0.0
MP7 3 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 327.029 48.664 6.250.691 35.760 6.211 5,76 4.644 13% 15% 128,40 9,10
AK47 838.850 87.343 3.593.896 29.662 5.802 5,11 15.109 51% 10% 41,10 28,30
SG556 308.726 31.232 1.360.928 10.512 1.446 7,27 5.124 49% 10% 43,60 29,40
DEAGLE 74.814 10.189 673.071 4.566 622 7,34 1.949 43% 14% 66,10 16,40
HEGRENADE 17.350 34.488 682.471 2.746 399 6,88 - 0% 199% 19,80 6,30
INFERNO 6.592 54.917 306.755 2.025 217 9,33 - 0% 100% 5,60 3,30
FIVESEVEN 30.314 4.274 203.453 1.799 146 12,32 1.095 61% 14% 47,60 16,90
M4A1 33.084 6.746 223.732 1.240 2.418 0,51 503 41% 20% 33,20 26,70
M4A1_SILENCER 12.530 0 0 761 2.700 0,28 335 44% 0% 0,00 16,50
NEGEV 80.094 3.326 90.718 727 204 3,56 230 32% 4% 27,30 110,20
P250 8.665 1.379 55.815 540 85 6,35 305 56% 16% 40,50 16,00
M249 11.666 769 23.859 195 20 9,75 94 48% 7% 31,00 59,80
MAG7 859 774 18.123 169 16 10,56 98 58% 90% 23,40 5,10
KNIFE_KARAMBIT 74.719 0 0 151 10 15,10 4 3% 0% 0,00 494,80
SSG08 3.492 235 22.915 109 616 0,18 56 51% 7% 97,50 32,00
AUG 1.637 284 9.766 95 1.326 0,07 31 33% 17% 34,40 17,20
CZ75A 1.556 0 0 84 14 6,00 38 45% 0% 0,00 18,50
KNIFE 6.727 196 13.008 74 34 2,18 - 0% 3% 66,40 90,90
TEC9 952 94 4.799 41 3 13,67 26 63% 10% 51,10 23,20
P90 477 78 1.691 19 234 0,08 3 16% 16% 21,70 25,10
GALILAR 195 47 1.425 10 18 0,56 5 50% 24% 30,30 19,50
NOVA 30 21 495 7 1 7,00 4 57% 70% 23,60 4,30
GLOCK 69 11 228 5 13 0,38 1 20% 16% 20,70 13,80
KNIFE_BUTTERFLY 1.608 0 0 4 2 2,00 - 0% 0% 0,00 402,00
USP_SILENCER 39 0 0 3 17 0,18 1 33% 0% 0,00 13,00
FAMAS 35 9 279 3 2 1,50 - 0% 26% 31,00 11,70
MP7 30 3 107 2 6 0,33 1 50% 10% 35,70 15,00
TASER 4 2 438 2 0 2,00 - 0% 50% 219,00 2,00
SMOKEGRENADE 4 6 6 2 0 2,00 - 0% 150% 1,00 2,00
HKP2000 5 0 0 1 1 1,00 1 100% 0% 0,00 5,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: